Paykasa Alıcıdan Satıcıya Tek Taraflı İşlemdir

Paykasa Alıcıdan Satıcıya Tek Taraflı İşlemdir

Paykasa Alıcıdan Satıcıya Tek Taraflı İşlemdir

Paykasa Alıcıdan Satıcıya Tek Taraflı İşlemdir ; Alışverişe mevzu olan unsurlardan data, sorun çözümü, pazarlıklar, ar-kadaşlık/itimat, takas, çift taraflı birer işlem iken; ürün/hizmet teslimatı vesatış sonrası hizmetler satıcıdan alıcıya; ödeme ise alıcıdan satıcıya doğrupaykasa tek taraflı birer işlemdir.Endüstriyel satın alma işleminde satış elemanı ile satın alma elemanı gö-rüşerek belirli bir plan ve amaç doğrultusunda hareket ederler. Sürecinbüyük bir bölümünde bu iki eleman biraraya gelse de, paykasa her aşamada elde: ettikleri detayları, proje ile ilgilenen öteki kişilere iletirler yada iletmelidir-| ler (satıcı, örgütsel satış merkezine; alıcı, örgütsel satın alma merkezine).— Gerek görüldüğünde, satış ve satın alma merkezindeki öteki üyeler görüş-— melere katılır.

Paykasa kart satın al

Burada mühim bir nokta, satın alma elemanının hem kendi. işletmesi ile, hem de paykasa satın al alıcı işletme ile pazarlık etmeye çalıştığıdır (Hutt veSpeh, 1995:69). Satış elemanı, satışın sonuçlanmasını amaçladığından,— her iki tarafı da karşı tarafın istekleri doğrultusunda ikna etmeye çalışır.Kimi zaman, kendi işletmesine belirli noktaları kabul ettirmeye çalışırken, bazenalıcı işletmeyi, paykasa kart satın al somut deliller ortaya koyarak, ikna etmeye çalışır. Unu-tulmamalı ki, satın alma sürecindeki temel amaç, probleme en iyi çözümütirmek, en doğru paykasa tutarları yada hizmeti sunmak, böylece alıcının tatminseviyesini en üst seviyeye çıkarmaktır. En doğru kararın verilebilmesi içini taraftaki güç ve tesir odaklarının iyi anlaşılmasında yarar bulunmakta-Satın alma sonucunda bir çok süre, satılan ürün yada hizmetten ziyade,

Paykasa kart al

Endüstriyel satın alma sürecinde, satıcı ile alıcı arasındaki iletişimde,mümkün olduğunca açık olunmalıdır paykasa kart al. Alıcı işletme, ihtiyacını tam olarakifade etmeye çalışmalı, satıcı işletme ise, sorun çözümü için lüzumlu tümbilgileri sunmaya çalışmalıdır. Satıcının paykasa kart mevzusunda dürüst davran-ması, ürünün üstün yönleri kadar zayıflıklarına da değinmesi, rakip ürün-lere nazaran farklılıklarını anlatması, itimat oluşturmada önemlidir. Satıcıişletme, paykasa al alıcının beraber iş yapmayı tercih etmiş olduğu işletmeler içinde yeralmaya çalışmalıdır; alıcı işletmeyi birçok değişik mevzuda, mesela, kalite,hizmet, teslimat, fiyat, vs., doyum etmeye çalışmalıdır.Tedarikçi-Alan kişi İlişkileri— Alıcı-satıcı ilişkileri endüstriyel pazarlamaya uyarlandığında ucuz paykasa, genel anlamda bu. birlikteliğin tedarikçi ile ilişkileri ihtiva ettiği görülmektedir. Michel v.d. (2000:37-. 38), Avrupa’da 139 tedarikçi-müşteri ilişkisini inceleyerek bu ilişkilerde. belirli özelliklere dikkat çekmişlerdir:

Bir önceki yazımız olan Paykasa da KDV Oranları Ne Oldu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

admin

paykasa