Paykasa da KDV Oranları Ne Oldu

Paykasa da KDV Oranları Ne Oldu

Paykasa da KDV Oranları Ne Oldu

Paykasa da KDV Oranları Ne Oldu ; 20 Aralık 2018 tarihindeki Resmi Gazete’de piyasaya sürülen 2 numaralı Cumhurbaşkanı Sonucu ile paykasa, paykwik, astropay sınıfında KDV oranları değiştirildi. %1 ve %8 olan oranlar bir kısım paykasa, paykwik ve astropay da %18’e yükseltildi. Yazımızda gazete, mecmua, kitap, elektronik kitap ve benzerlerinde KDV oranı ne iken ne olduğu ele alınacaktır.

Paykasa Satın Al

475 numaralı Cumhurbaşkanı Sonucuna bakılırsa,

“24/12/2007 tarihindeki ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Sonucu ile yürürlüğe konulmuş olan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Kıymet Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (I) sayılı listenin 8 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve mecmua okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihindeki ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine bakılırsa poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Paykasa Al

8’inci sıranın değişmeden önceki şekli ise, “8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihindeki ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine bakılırsa poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve mecmua okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),” şeklinde idi.

Ucuz Paykasa

Değişim sonrasında da gazete ve dergilerde KDV oranı değişmeyerek %1’de kaldı. Sadece, gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve mecmua okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 1117 sayılı Kanuna bakılırsa poşetlenerek satılan gazete ve dergilerde KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Değişmeden ilkin yalnız 1117 sayılı Kanuna bakılırsa poşetlenerek satılan gazete ve dergilerde %18 oranı uygulanmakta idi. Değişim ile gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve mecmua okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi de %18 oranına doğal olarak oldu.

KİTAP, ELEKTRONİK KİTAP VE BENZERLERİ

475 numaralı Cumhurbaşkanı Sonucuna bakılırsa,

“Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlıklı bölümünün 14 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihindeki ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine bakılırsa poşetlenerek satılanların tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,”

Paykasa kart

14’üncü sıranın değişmeden önceki şekli de, “14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihindeki ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine bakılırsa poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,” şeklinde idi.

Buna bakılırsa 475 numaralı Cumhurbaşkanı Sonucu sonrasında da kitap ve benzerleri yayınlar ile kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki de KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Paykasa kart satın al

Sadece, elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 1117 sayılı Kanun hükümlerine bakılırsa poşetlenerek satılanların tesliminde KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır.

O zaman kağıt ortamında basılı bir kitap ile benzeri yayınların ister kitapçı tarafınca satılmasında olsun ister elektronik ortamda satılmasında olsun KDV oranı %8 olarak uygulanacak iken, basılı olmayan elektronik kitap ve benzerlerinin elektronik ortamda satılmasında %18 KDV uygulanacaktır. Sadece elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik olmayan ortamlarda satılmasında/tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Paykasa Kart Al

Öteki taraftan, Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/yada meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları satılmasında KDV oranı %1’dir. Bunların elektronik kitap (e-kitap) olması halinde de vergileme yukarıda açıkladığımız şekilde olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Paykasa Kullanmanın Sağladığı Faydalar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

admin

paykasa