Paykasa Pazarlamada Değişime Konu Olan Unsurlar

Paykasa Pazarlamada Değişime Konu Olan Unsurlar

Paykasa Pazarlamada Değişime Mevzu Olan Unsurlar

Paykasa Pazarlamada Değişime Mevzu Olan Unsurlar ; Her alışverişte olduğu şeklinde, ucuz paykasa alımlarda da iki taraf arasındaki

ilişkiler büyük ehemmiyet taşımaktadır. Paykasa Satın alma, bir alışveriş sürecidir ve
alıcı-satıcı ilişkisine dayanır. İlişkilerin samimi ve uzun soluklu olması iki
tarafca arzu edilen bir durumdur. Itimat üstüne kurulu ilişkilerin senelerce
sürdüğü ve taraflara mühim kazançlar sağlamış olduğu malum bir gerçektir. Çalış-
manın bu kısmında, uzun soluklu ilişkilerin tercih edilmiş olduğu endüstriyel pa-
zarlamada, değişime mevzu olan unsurlar, paykasa tutarları , tedarikçi-müşteri ilişkileri, ilişki
türleri, tam zamanında üretim, endüstriyel pazarlamada ilişki geliştirme,
endüstriyel pazarlamada sadakat, satın alan ilişkileri yönetimi ve ilişkisel
pazarlama ele alınacak mevzular arasındadır.

Paykasa Al

Değişimin tüm özelliklerinin geçerli olduğu paykasa al , satıcı
ile alıcının elinde, değişime mevzu olacak ve karşı tarafa cazip gelecek “de-
ğerli” bir unsurun bulunması gerekmektedir. Bahsedilen * ‘Paykasa kart” unsurların ne olabileceği Biçim 4’te verilmiştir.

Paykasa Satın Al

                                        Biçim 4 incelendiğinde, değişimde yer edinen iki tarafın, satıcı işletme ve alı-

cı işletme olduğu görülmektedir. Paykasa Satıcısı işletmede, örgütsel satış merkezi
satış projesini yürütürken, alıcı işletmede satın alma merkezi alım süre-
ciyle ilgilenir. Örgütsel satış merkezi, paykasa satın alma merkezine benzer. Satış
ekibinde, yalnız eldeki satış işlemi için işletme içindeki, değişik birimlerde
çalışan kişiler görevlendirilir ve satış gerçekleşince grup dağılır. Her ne
kadar iki tarafta da satış ve alım işlemleri için birer grup oluşturulsa da,
bu işlemleri ağırlıklı olarak yalnız iki şahıs yürütür (satıcının satış elemanı
ile alıcının satın alma elemanı). Gereksinim duyulduğunda güvenilir paykasa yer
alan öteki kişiler de karşılıklı görüşmelerde yer alır. Mesela, satın alınma-
sı planlanan ürünle ilgili AR-GE’de çalışan kişilerin detaylı soruları var ise,
satış ekibindeki mühendis ve öteki teknik kişiler satın alan ziyaretine gider,
bilim adamlarının ve mühendislerin sorularına yanıt vermeye çalışırlar.
Biçim 4’de de anlaşılacağı şeklinde, satıcı işletmede paykasa kart satış merkezinde,
pazarlama, üretim, AR-GE, mühendislik/teknik, fizyolojik dağıtım birimle-
rinden kişiler yer alır. Satın alma merkezinde ise, bu gruba benzer olarak, satın alma, üretim, mühendislik/teknik, AR-GE ve pazarlama birimlerinden elemanlar bulunur.

The post Paykasa Pazarlamada Değişime Mevzu Olan Unsurlar appeared first on Paykasa Al | Güvenli Ucuz Paykasa Kart Satın al | Paykasa Trend.

Bir önceki yazımız olan Paykasa Satın Alma İşleminde Alıcılar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

admin

paykasa